گهرخبر اولین پایگاه خبری تحلیلی دارای مجوز شهرستان دورود

تاريخ مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات در جلسه:   ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ۸۳۶۵۴ / ۹۷

صاحب امتیاز:
   ظفر پاپی

خبرنگار حوزه خرم آباد: مصطفی سلیمانی پور ۰۹۱۶۷۰۵۶۸۲۲

خبرنگار حوزه محیط زیست:    علی دالوند      ۰۹۱۶۷۱۸۰۰۹۲

پست الكترونيك:      zafarpaapi@gmail.com

نشاني: دورود- خیابان ۴۵ متری

* گهرخبر در پذيرش، رد و يا ويرايش مطالب ارسالي مختار است. مطالب ارسالي چنان‌چtop ten reviwe reduslim in farmaciaه شامل توهين، افترا به كسي نباشد (مطابق قانون مطبوعات)، در گهرخبر منتشر مي‌شود. نوشته‌هاي بخش نظرات نيز شامل اين قانون مي‌شوند.

* مطالب منتشر شده، بيان‌گر ديدگاه  گهرخبر نمي‌باشند. گهرخبر وابسته به هيچ گروه يا جناح سياسي اعم از چپ و راست نيست، اما مطالب حوزه‌ي سياسي را به شرطي كه مطابق با قوانين مطبوعات باشند، منتشر خواهد كرد.