• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

تولید خوراک آبزیان به روش اکسترودر

۲۹اردیبهشت
کارخانه تولید خوراک آبزیان دورود رتبه نخست را در کشور دارد

کارخانه تولید خوراک آبزیان دورود رتبه نخست را در کشور دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: کارخانه تولید خوراک آبزیان دورود رتبه نخست را در کشور دارد.