• امروز : شنبه - ۸ مهر - ۱۴۰۲

تولید ناخالص داخلی امریکا

۰۳مهر
تولید ناخالص داخلی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد یک کشور دارد؟

تولید ناخالص داخلی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد یک کشور دارد؟

میزان تولید ناخالص داخلی (GDP یا Gross Domestic Product) بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه‌ی مردم و شرکت‌های واقع در یک کشور تولید می‌شود.