گهرخبر اولین پایگاه خبرtoptenreviews mobile reduslim composizioneی تحلیلی دارای مجوز شهرستان دورود

تاريخ مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات در جلسه:   ۲۲ آبان ۱۳۹۱

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ۲۷۱۲۱ / ۹۱

صاحب امتیاز:
   رضا جایدری ۱۹۱۷ ۱۶۱ ۰۹۱۶

مدیر مسئول:   عبدالرضا قاسمی ۱۴۸۸ ۰۹۱۲ ۲۱۳


پست الكترونيك:   
      yaftenews@gmail.com

نشاني: خرم‌آباد، خيابان معلم شمالي، پلاك ۶۸ ، كد پستي:  ۶۸۱۳۸۴۵۸۷۸

* يافته در پذيرش، “رد” و يا “ويرايش” مطالب ارسالي مختار است. مطالب ارسالي چنان‌چه شامل توهين، افترا به كسي نباشد (مطابق قانون مطبوعات)، در يافته منتشر مي‌شود. نوشته‌هاي بخش “نظرات” نيز شامل اين قانون مي‌شوند.

* مطالب منتشر شده، بيان‌گر ديدگاه “يافته” نمي‌باشند. يافته وابسته به هيچ گروه يا جناح سياسي اعم ازtoptenreviews mobile reduslim composizione چپ و راست نيست، اما مطالب حوزه‌ي سياسي را به شرطي كه مطابق با قوانين مطبوعات باشند، منتشر خواهد كرد.