گهرخبر اولین پایگاه خبری تحلیلی دارای مجوز شهرستان دورود

تاريخ مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات در جلسه:   ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ۸۳۶۵۴ / ۹۷

صاحب امتیازو مديرمسئول:
ظفر پاپی ۶۹۶۵- ۵۹۹ – ۰۹۳۶

سردبير: پيمان مهرابي                                          ۶۶۱۶-۹۰۶-۰۹۱۱

دبير تحريريه و عكاس خبري: مهدي جان جان        شماره تماس  ۷۱۱۸ -۰۵۰ – ۰۹۱۲

پست الكترونيك:      zafarpaapi@gmail.com

نشاني: دورود- ابتداي چهارراه خيام

* گهرخبر در پذيرش، رد و يا ويرايش مطالب ارسالي مختار است. مطالب ارسالي چنانچه شامل توهين، افترا به كسي نباشد (مطابق قانون مطبوعات)، در گهرخبر منتشر مي‌شود. نوشته‌هاي بخش نظرات نيز شامل اين قانون مي‌شوند.

* مطالب منتشر شده، بيان‌گر ديدگاه  گهرخبر نمي‌باشند. گهرخبر وابسته به هيچ گروه يا جناح سياسي اعم از چپ و راست نيست، اما مطالب حوزه‌ي سياسي را به شرطي كه مطابق با قوانين مطبوعات باشند، منتشر خواهد كرد.