فرماندار دورود گفت: براي روز راي گيري آمادگي كاملي داريم و مردم با حضور حداكثري سرنوشت خود را تعيين كنند.

خدانظر دريكوند فرماندار دورود گفت: نزديك به ۳ هزار نفر از عوامل اجرايي، نظارتي، بازرسي و نيروهاي نظامي و انتظامي آمادگي صد درصدي دارند كه در روز جمعه ۲۸ خرداد آراي ۱۳۸هزار و ۷۵۵ نفر واجد شرايط راي گيري شهر دورود را در ۱۵۸ شعبه انتخاباتي اخذ نمايند.

دريكوند در ادامه افزود: تمامي تدابير لازم و آموزش هاي مورد نياز براي نيروها انجام گرفته و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

وي در خصوص تدابير بهداشتي تصريح كرد: انتخابات در كليه شعب شهر و روستا راس ساعت ۷ صبح آغاز مي گردد و تا زمان اعلام قانوني پايان راي گيري ادامه خواهد يافت و در هر شعبه اخذ راي يك ناظر بهداشت براي اجراي پروتكل هاي بهداشتي وجود دارد و براي تمام حوزه هاي انتخاباتي ماسك، الكل و دستكش در نظر گرفته شده است.

فرماندار دورود در ادامه با تاكيد بر مشاركت حداكثري اضافه نمود: از مردم انتظار داريم كه با حضور حداكثري سرنوشت خودشان را تعيين كنند. عدم شركت باعث انتخاب نيروهاي ضعيف تر مي شود كه اين امر باعث ايجاد لطمات جبران ناپذير به كشور مي گردد.

وي افزود: هر فرد ضمن شركت خود در انتخابات اطرافيان و نزديكان خود را به حضور در انتخابات تشويق نمايد و اين حق قانوني و شرعي را از خودمان دريغ نكنيم.

خدانظر دريكوند با اشاره به اين موضوع كه در روز جمعه  براي ۴ سال مسئوليت شهر را به شوراي شهر و مسئوليت كشور را به به رئيس جمهور واگذار مي نماييم، گفت  :فردي كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود اگر پشتوانه ي راي بيشتري داشته باشد، قدرت چانه زني بيشتري دارد و در عرصه بين المللي قدرت نفوذ بيشتري دارد،بنابراين با حضور فعال و حداكثري مي توانيم فردي لايق و دلسوزي را انتخاب نماييم.

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : اختصاصي پايگاه خبري گهر