مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به افزایش قیمت نان در لرستان گفت: نانوایی‌ها بنا به درخواست مشتری موظف به فروش نان به صورت کیلویی هستند.

ب گزارش گهرخبر به نقل از تسنیم حجت اله بیرانوند  در رابطه با افزایش قیمت نان در لرستان اظهار داشت: افزایش قیمت نان به استناد مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بوده که استان لرستان جزء آخرین استان‌های اجراء کننده آن بوده است.

وی افزود: براساس  نرخ جدید نان در استان، نان لواش با افزایش ۵۰ درصدی از  هر قرص۲۰۰ تومان به  ۳۰۰ تومان، نان سنگک سنتی با افزایش ۵۰ درصدی از هر قرص هزار تومان  به هزار و۵۰۰ تومان، نان سنگک ماشینی با ۴۰ درصد افزایش از  هر قرص هزار تومان به هزار و ۴۰۰ تومان، نان تافتون  با ۲۰ درصد افزایش قیمت از  هر قرص۵۰۰ تومان به  ۶۰۰ تومان، نان بربری ساده  با ۲۵ درصد افزایش از هر قرص ۸۰۰ تومان به  ۱۰۰۰ تومان و همچنین نان بربری کنجد دار با افزایش ۲۰ درصدی قیمت از  هر قرص هزار تومان به هزار و۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه نانوایی‌ها  بنا به درخواست مشتری موظف به فروش نان به صورت کیلویی هستند عنوان کرد: نان لواش با وزن چانه ۱۷۵ گرم هر یک کیلو ۲ هزار و ۲۵۰ تومان، سنگک سنتی با وزن چانه ۶۴۰ گرم هر یک کیلو ۳ هزار تومان، سنگک ماشینی هر کیلو ۲ هزار و ۸۰۰ تومان، تافتون هر کیلو ۳ هزار تومان، بربری ساده هر کیلو ۳ هزار تومان و بربری کنجد دار هر کیلو ۳ هزار و۶۰۰ تومان در سطح نانوایی‌ها عرضه می‌شود.

وی بیان کرد: فروش نان به صورت کیلویی سبب افزایش کیفیت نان و جلوگیری از تخلفات کم فروشی می‌شود که در همین راستا کلیه نانوایی‌ها ملزم به نصب ترازوی دیجیتالی در نانوایی هستند.

بیرانوند گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف کم فروشی در سطح نانوایی‌های استان تخلفات را به سامانه ۱۲۴گزارش دهند.