طی حکمی از سوی موسی خادمی استاندار لرستان مراد خورشیدوند به عنوان سرپرست جدید معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری دورود منصوب شد.

سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری دورود منصوب شد

به گزارش خب گزاری گهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری دورود در آئینی با حضور خدانظر دریکوند فرماندار دورود و جمعی از پرسنل فرمانداری ، و طی حکمی از سوی استاندار لرستان “مراد خورشیدوند” به عنوان سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری دورود معرفی و منصوب و از زحمات رمضان اسکندری بساک معاون سیاسی پیشین تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است مراد خورشیدوند پیش از این رئیس اداره سیاسی واحزاب استانداری لرستان بوده است.

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : گهرخبر