شهرستان بروجرد در استان لرستان از بامداد امروز دوشنبه شاهد وقوع سه زمین لرزه ۲.۵ ریشتری، ۲.۶ و ۳.۱ ریشتری بوده است.

به گزارش پايگاه خبري گهر، شهرستان بروجرد از بامداد امروز دوشنبه سه بار لرزیده که این زمین لرزه‌ها در ساعت ۲ و ۵۹ دقیقه و ۷ ثانیه، ۶ و ۵۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه، ۹ و ۷ دقیقه و ۲۶ ثانیه به وقوع پیوسته‌اند.

شدت این زمین لرزه‌ها به ترتیب ۲.۵ ریشتر، ۲.۶ ریشتر و ۳.۱ ریشتر بوده است.