امام جمعه شهرستان دورود گفت: جذب نيروي غيربومي در كارخانجات شهرستان دورود ظلم در حق جوانان اين شهر است و بايد جلوي اين جذب نيرو گرفته شود.

به گزارش پايگاه خبري گهر، حجه الاسلام حسيني نوري امام جمعه شهرستان دورود در خطبه هاي نماز عبادي سياسي جمعه (۲۱خرداد ۱۴۰۰) با اشاره به مشكل اصلي جوانان و جامعه كه اشتغال مي باشد، گفت: در شهرستان دورود جوانان تحصيل كرده بسياري وجود دارد كه بيكار هستند اما با وجود اين جوانان در اين شهرستان برخي از مديران كارخانجات با توجهي به اين جوانان و مشكل اشتغال شهر، از شهرهاي ديگر به كارخانه خود نيرو وارد مي كنند.

امام جمعه شهرستان دورود در ادامه تصريح كرد: جذب نيروي غيربومي باعث سرخوردگي و ياس در بين جوانان اين شهر مي شود كه اين امر خود دلسردي و بي اعتمادي نسبت به نظام را به دنبال دارد.

حجه الاسلام حسيني نوري بيان داشت: جذب نيروي غير بومي در كارخانجات اين شهرستان،ظلم در حق جوانان اين شهر است و بايد جلوي اين كار گرفته شود.

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : پايگاه خبري گهر