رئيس شبكه بهداشت شهرستان دورود گفت: طي مانور سلامت و امنيت غذايي شهرستان دورود مقدار قابل توجهي مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته و فاقد كيفيت كشف شد.

به گزارش پايگاه خبري گهر، سجاد لك رئيس مركز بهداشت شهرستان دورود گفت: طي بازرسي هايي كه توسط ۲۰ نفر از همكاران بهداشت محيط و بهورزان شبكه بهداشت  در قالب ۶ تيم در روزهاي ۱۸،۱۹ و ۲۱ تيرماه ۱۴۰۰ از فروشگاه هاي عرضه مواد غذايي شهرستان دورود انجام گرفت، مقدار ۵ تن مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته و ۳۰۰ عد قليان كشف گرديد.

وي بيان داشت: شهروندان گرامي در هنگام خريد به تاريخ توليد و انقضا مواد غذايي و شرايط نگهداري آنان در فروشگاه ها دقت كنند و با مشاهده مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته، با  شماره ۱۹۰ مركز بهداشت تماس گرفته و مورد مشاهده شده را گزارش نمايند.

بازرسان مانور امنيت غذايي شهرستان دورود

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : اختصاصي پايگاه خبري گهر