با رای نمایندگان لرستان، حسین گودرزی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان لرستان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری گهر،  با رای نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی،  حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان انتخاب شد.
پیش از این یحیی ابراهیمی نماینده سلسله و دلفان عهده دار این مسئولیت بود.

  • نویسنده : پیمان مهرابی
  • منبع خبر : اختصاصی پایگاه خبری گهر