طی حکمی حشمت امان الهی به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان لرستان منصوب شد.

به گزارش گهرخبر ، با حکم مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، حشمت الله امان‌الهی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان منصوب شد.

 امان الهی سابقه معاونت توسعه، معاونت جوانان و رئیس اداره فناوری و اطلاعات اداره کل ورزش و جوانان لرستان را در کارنامه کاری خود دارد.

پی از این سید علی کریمی این سمت را عهده دارد بود.