متاسفانه امسال با توجه اثرات جانبی افزایش قیمت دلار،خروج آمریکا از برجام و … بازار مسکن نیز دچار التهاب گردید و قیمت اجاره بها نیز همچون اقلام دیگر سر به آسمان کشید.کاریکاتور فوق مربوط به هنرمند گرامی آقای یوسف لطفی زاده می باشد که مصایب مستاجران را در یک کاریکاتور به تصویر می کشند.  

متاسفانه امسال با توجه اثرات جانبی افزایش قیمت دلار،خروج آمریکا از برجام و … بازار مسکن نیز دچار التهاب گردید و قیمت اجاره بها نیز همچون اقلام دیگر سر به آسمان کشید.کاریکاتور فوق مربوط به هنرمند گرامی آقای یوسف لطفی زاده می باشد که مصایب مستاجران را در یک کاریکاتور به تصویر می کشند.

 

  • نویسنده : یوسف لطفی زاده