رئيس جهاد كشاورزي دورود گفت: در سال زراعي 1400 بيش از 70 درصد از باغات زردآلوي روستاهاي مروك و دوخواهران دچار بيماري و سرمازدگي شده اند.

محسن اكبري رئيس جهاد كشاورزي دورود در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي گهر، گفت:  زردآلو از نوع درختاني است كه زودتر از ساير ميوه ها شكوفه مي دهد و همين علت باعث مي شود اين درخت در برابر تغييرات دمايي و بارش هاي فصل بهار بسيار آسيب پذير باشد.

اكبري در ادامه بيان داشت: در روستاهاي مروك و دوخواهران بيش از هزار هكتار باغ زردآلو وجود دارد كه از اين مقدار در سال ۱۴۰۰ بيش از ۷۰ درصد خسارت به درختان براثر بيماري و سرمازدگي وارد شده است.

رئيس جهاد كشاورزي دورود تصريح كرد: از مجموع ۱۰۰۰ هكتار باغات زردآلوي مروك و دوخواهران، حدود ۴۰درصد دچار سرمازدگي و ۳۰درصد دچار بيماري شده اند كه مجموعه ۷۰درصد درختان زردآلو دچار خسارت شده اند.

  • نویسنده : پيمان مهرابي
  • منبع خبر : اختصاصي پايگاه خبري گهر