ظهر امروز (9بهمن 99) دو زلزله نسبتا شديد و با فاصله كوتاهي شهرستان دورود را لرزاند.

به گزارش پايگاه خبري گهر، ظهر امروز (۹بهمن ۹۹) دو زلزله نسبتا شديد و با فاصله كوتاهي شهرستان دورود را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه اول

بزرگی: ۴٫۱
محل وقوع: مرز استانهای لرستان و مركزي – حوالی دورود
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۰:۵۴:۴۱
طول جغرافیایی: ۴۹٫۱۸
عرض جغرافیایی: ۳۳٫۵۵
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۲ کیلومتری دورود (لرستان)
۲۵ کیلومتری هندودر (مركزي)
۲۷ کیلومتری چالان چولان (لرستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۷۶ کیلومتری خرم آباد
۷۷ کیلومتری اراك

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه دوم

بزرگی: ۴٫۴
محل وقوع: استان لرستان – حوالی دورود
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۱:۱۴:۳۴
طول جغرافیایی: ۴۹٫۰۲
عرض جغرافیایی: ۳۳٫۴۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۹ کیلومتری دورود (لرستان)
۲۵ کیلومتری سپيد دشت (لرستان)
۲۹ کیلومتری چالان چولان (لرستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۶۱ کیلومتری خرم آباد
۹۹ کیلومتری اراك

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : پايگاه خبري گهر