رئیس جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان دورود معرفی شد.

در نشستی با حضور فرماندار دورود و بهرامی معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان، مدیر جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان دورود معرفی شد.

در این نشست “محمدجافر مختاری دهقادی” به عنوان مدیر جدید معرفی و از زحمات وجیه اله زندیفر رئیس پیشین تقدیر بعمل آمد.

از ۱۶ فروردین ۹۷ وجیه اله زندی فر عهده دار این سمت بوده است.

 

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : گهرخبر