رئیس شبکه بهداشت و درمان دورود، به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان بروجرد منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری گهر،  طی حکمی از سوی دکتر محمد رضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان «دکتر امین ثروتی» به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان بروجرد منصوب شد.

دکتر ثروتی پیش از این ریاست شبکه بهداشت و درمان الیگودرز و ازنا را در کارنامه خود دارد.

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : اختصاصی پایگاه خبری گهر