طی حکمی از سوی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود، سرپرست جدید بیمارستان هفت تیر این شهرستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری گهر،  طی حکمی از سوی حسینعلی رفائی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود، دکتر محمد ایمانی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان هفت تیر این شهرستان منصوب شد.

پیش از این ریاست بیمارستان بر عهده رئیس شیکه بهداشت و درمان بوده است.

 

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : اختصاصی پایگاه خبری گهر