استاندار لرستان! استاندار لرستان آمد! استاندار لرستان پنجشنبه آمد! سیدموسی خادمی استاندار لرستان امروز پنجشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ به دورود آمد. اما برنامه ریزی این سفر از ابتدا نشانگر شتابزدگی و دستپاچگی هایی بود که تمام برنامه های این سفر را تحت شعاع قرار داد. اطلاع رسانی دیرهنگام به اصحاب رسانه ی شهرستان که در […]

استاندار لرستان!

استاندار لرستان آمد!

استاندار لرستان پنجشنبه آمد!

سیدموسی خادمی استاندار لرستان امروز پنجشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ به دورود آمد.
اما برنامه ریزی این سفر از ابتدا نشانگر شتابزدگی و دستپاچگی هایی بود که تمام برنامه های این سفر را تحت شعاع قرار داد.
اطلاع رسانی دیرهنگام به اصحاب رسانه ی شهرستان که در صبح روز پنجشنبه انجام گرفت نشان می دهد که برنامه ریزی و هماهنگی در پایین ترین سطح قرار گرفته است.
از طرفی دیگر با ابلاغ تعطیلی کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی در روزهای پنجشنبه، این سفر در این روز باعث تعجب است.
ای کاش این سفر با هماهنگی بیشتر و در یکی از روزهای ابتدایی هفته انجام می گرفت تا جلسات شورای اداری یا جلسه رفع موانع سرمایه گذاری برگزار می شد تا حداقل حضور استاندار در شهرستان پس از سالها مثمر ثمر واقع شود و فقط یک سفر تفریحی در روز تعطیل پنجشنبه نباشد.
از سوی دیگر سفر استاندار لرستان در پایان عمر دولت، آنهم در روز تعطیل پنجشنبه، بدون برگزاری حتی یک جلسه با اعضای شورای اداری چه معنی ای می تواند داشته باشد؟ جناب استاندار به همراه خودت چه آورده اي براي شهرستان دورود داشته اي كه تاكنون فرصت سر زدن به حوزه ي تحت نظارت خود را نداشته اي؟

زحمت پيگيري، بازديد و تكميل اين پروژه ها را قبلا نماينده ي شهر دورود كشيده است! افتتاح و كلنگ زني را هم كه خودمان بلديم! فقط در يك نوشتار توضيح دهيد كه در اين سفرتان چه اعتبارات ويژه اي را  به اين شهرستان هديه داده ايد؟سفر مسئولان عالي رتبه براي شهرستان ها بايد آورده و منفعتي داشته باشد! منفعت حضور حضرتعالي در اين روزي كه برق برخي محلات تا ۵ ساعت قطع بوده است، چه موارديست؟

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : اختصاصي پايگاه خبري گهر