سيده الهام حسيني بانوي وزنه بردار لرستاني با مهار وزنه 122 كيلوگرمي توانست ركورد سنگين ترين وزنه بالاي سربرده بانوان كشور را به نام خود ثبت كند.

به گزارش پايگاه خبري گهر، سیده الهام حسینی با مهار وزنه ۱۲۲ کیلوگرم در حرکت دوضرب مسابقات وزنه برداري آسيايي تاشكند ازبكستان،  توانست رکورد وزنه‌برداری زنان را به نام خود ثبت کند و تنها ایرانی‌ است که سنگین‌ترین وزنه‌ را در بخش زنان بالای سر برده است.

الهام حسيني در اين رقابت ها با ثبت مجموع ۲۱۳ كيلوگرم به عنوان پنجمي اين رقابت ها دست يافت.

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : پايگاه خبري گهر