رئيس آب منطقه اي شهرستان دورود گفت: رودخانه هاي تيره و ماربره امسال كاهش 50 درصدي حجم آبدهي دارند و سد مروك نيز نيمي از ذخيره آب خود را از دست داده است.

كامران صادق نيا رئيس اداره امور آب شهرستان دورود در جلسه ستاد بحران شهرستان دورود با اشاره به كاهش دبي رودخانه تيره گفت: دبي يا آبدهي رودخانه تيره در تاريخ ۶ ارديبهشت سال جاري برابر با ۸ مترمكعب در ثانيه و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ مترمكعب بوده است كه اين نشان دهنده كاهش ۵۰ درصدي حجم آب رودخانه مي باشد.

وي افزود: چون ايستگاه اندازه گيري ما در خارج شهر قرار دارد،مقداري از دبي رودخانه شامل فاضلاب مي باشد پس در نتيجه حجم آبدهي رودخانه تيره كاهشي بيشتر از ۵۰ درصد داشته است.

صادق نيا در خصوص آبدهي رودخانه ماربره توضيح داد: رودخانه ماربره در سال ۹۹ برابر با ۹ مترمكعب و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳ مترمكعب آبدهي دارد كه نشان دهنده كاهش ۶۷درصدي حجم دبي اين رودخانه است.

كاهش ۳۳ درصدي حجم آب سد مروك 

رئيس اداره امور آب شهرستان دورود در خصوص وضعيت ذخيره آب سد مروك بيان داشت: حجم آب سد مروك در سال گذشته ۶۲ ميليون مترمكعب بوده است كه براثر عدم بارش كافي حجم آب ذخيره شده سد در ارديبهشت ۱۴۰۰ به حدود ۴۲ ميليون مترمكعب رسيده است كه اين نشاندهنده كاهش ۳۳ درصدي كاهش آب سد مروك مي باشد.

وي در ادامه تصريح كرد: در خصوص سفره هاي آب زيرزميني نسبت به سال گذشته منفي يك كاهش سطح داشته ايم و در دراز مدت مخازن آب زيرزميني كاهش بسياري داشته است.

صادقي با اشاره به هجوم كشاورزان همداني براي كشت سيب زميني در دشت  سيلاخور اظهار داشت: غارتگران غيربومي امسال نيز با اجاره زمين هاي كشاورزي به كشت محصولات آبدوست پرداخته و ضررهاي جبران ناپذيري به منابع آب و خاك ما وارد مي كنند.

هشدار جدي براي كشاورزان و صاحبان مزارع پرورش ماهي حاشيه ماربره و چمنار

وي در پايان با اشاره به وجود ۱۷ روستا حاشيه تيره گفت: به دليل كاهش حجم آب سد مروك و رودخانه تيره،امسال هيچ برنامه رها سازي آب نداريم و كشاورزان پايين دست سد بايد با توجه به وضعيت آبهاي جاري نسبت به كشت محصولات خود اقدام نمايند تا بعدا دچار خسارات نشوند و همچنين مزارع پرورش ماهي در حاشيه ماربره و روستاي چمنار از ريختن بچه ماهي در ماه هاي آينده خودداري نمايند.

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : پايگاه خبري گهر