صبح امروز(پنجشنبه 30 بهمن 99) مجتمع صنعتي پرورش دام سبك و سنگين با سرمايه گذاري شركت ارغوان گوشت وابسته سازمان اتكا در شهرستان دورود كلنگ زني شد.

محسن اكبري رئيس جهاد كشاورزي دورود در خصوص اين پروژه به خبرنگار گهر گفت: اين مجتمع پرورش دام به صورت صنعتي و مدرن در دو بخش دام سبك با ظرفيت پروار بندي ۲۱ هزار راس بره در فضايي به مساحت ۱۰ هكتار و دام سنگين با ظرفيت ۲۷۵۰راس گوساله در زميني به مساحت ۶٫۵ هكتار تا تابستان ۱۴۰۰ به بهره برداري مي رسد.

رئيس جهاد كشاورزي دورود افزود: سرمايه گذار اين پروژه شركت ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار وابسته به سازمان اتكا است كه در صورت بهره برداي مي تواند به صورت مستقيم براي ۵۰ نفر و به صورت غيرمستقيم براي ۲۵۰نفر اشتغال زائي نمايد.

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : پايگاه خبري گهر