با برگزاری اولین جلسه ی توجیهی نامزدهای انتخاباتی در محل مصلی شهر دورود، اکثریت نامزدها توافق کردند که جهت حفاظت از سلامت مردم  ستاد انتخاباتی برپا نکنند. در فضای مجازی نیز بسیاری اعلامیه ها و اعلان هایی منتشر کردند که ما جهت حفاظت از سلامت مردم ستاد نمی زنیم. اما با فرا رسیدن زمان قانونی […]

با برگزاری اولین جلسه ی توجیهی نامزدهای انتخاباتی در محل مصلی شهر دورود، اکثریت نامزدها توافق کردند که جهت حفاظت از سلامت مردم  ستاد انتخاباتی برپا نکنند.
در فضای مجازی نیز بسیاری اعلامیه ها و اعلان هایی منتشر کردند که ما جهت حفاظت از سلامت مردم ستاد نمی زنیم.
اما با فرا رسیدن زمان قانونی انتخابات، شاهد برپایی ستادهای انتخاباتی در شهر دورود هستیم. گویا برخی افراد جهت جا نماندن از کورس انتخاباتی، تعهد و وعده های خود را به فراموشی سپرده اند و سلامت مردم را مانند وعده های خود به فراموشی سپرده اند.
شهروندان باید مطمئن باشند نامزدهایی که قول های امروزی خود را به راحتی فراموش می کنند، بعد از کسب رای دیگر به هیچ اصل و اصولی پایند نیستند و به راحتی مردم و قانون را نقض می کنند.
مناظر شهری هم جز حقوق حقوق شهروندی است که این عزیزان به آن هم رحم نکرده اند و تا چشم کار می کند بنر است و عکس. چرا این افراد به راحتی ناقض حقوق شهروندی شده اند؟ علاوه بر محیط شهری، نامزدها با چسباندن پوسترهای مختلف در مکان های عمومی و خصوصی به حریم مردم و اماکن‌ مختلف تعدی کرده اند.
بعد از انتخابات، زحمت نظافت و پاکیزگی معابر و ساختمان ها بر عهده پاکبانانی می افتد که کوچکترین دستمزدی بابت این کار اضافه دریافت نمی کنند.
پاکبانان محترم شهرداری باید باقیمانده ی زباله های افرادی را جمع آوری نمایند که خود را نماینده ی بحق شهر می دانند ولی خود به کوچکترین اصول شهروندی پایدار نیستند.

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : گهرخبر