مارگزيدگي و عدم انتقال مصدوم در زمان مناسب، باعث مرگ نوجوان 13 ساله اليگودرزي شد.

به گزارش گهر، یک نوجوان در روستای «کدیور» شهرستان الیگودرز در اثر گزیدگی مار به کما رفت و در نهایت فوت کرد.

چند روز پیش «حجت بهمنی» نوجوان ۱۳ ساله ساکن روستای «کدیور» بخش «زز و ماهرو» شهرستان الیگودرز دچار مارگزیدگی شد، متأسفانه به دلیل سخت گذر بودن مسیر و دیر رسیدن، مصدوم به کما رفت و شب گذشته فوت کرد.

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : پايگاه خبري گهر