او  افزود: قیمت نان در بیشتر استان‌های همجوار افزایش پیدا کرده است.

به گفته بیرانوند قیمت آردی که در اختیار نانوایی هاقرار می‌گیرد افزایش پیدا نکرده و افزایش قیمت نان به خاطر تامین بخشی از هزینه‌های خبازی‌ها در اثر افزایش قیمت در سایر بخش هاست.

این مسئول یادآورشد: با اعمال افزایش قیمت نان، قیمت هر عدد لواش که الان با ۳۰۰ تومان خریداری می‌شود به ۴۵۰ تومان و قیمت هر عدد نان سنگ به ۲ هزار تومان افزایش می‌یابد.