نماینده دورود و ازنا از پاسخ وزیر کشاورزی در خصوص بیماری زوال درختان بلوط زاگرس قانع نشد و وزیر مهلت دو هفته ای جهت رسیدگی به این سوال را درخواست کرد

💠نماینده دورود و ازنا از پاسخ وزیر کشاورزی در خصوص بیماری زوال درختان بلوط زاگرس قانع نشد و وزیر مهلت دو هفته ای جهت رسیدگی به این سوال را درخواست کرد.
💠در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع جهت پاسخگویی به سوالات نماینده دورود و ازنا در خصوص بیماری زوال درختان بلوط زاگرس برگزار گردید، حسین گودرزی از پاسخ وزیر قانع نشد و خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از نماینده دورود وازنا فرصت دو هفته ای جهت انجام خواسته ها درخواست کرد که مورد موافقت قرار گرفت.
💠در این نشست حسین گودرزی با بیان اهمیت و کاربرد شش میلیون هکتار جنگل زاگرس به عنوان کمربند حفاظتی و ریه تنفسی کشور ایران گفت: در ده سال اخیر برابر گزارش رسمی سازمان جنگلها و مراتع کشور ۱٫۵ میلیون هکتار از این جنگلها از بیست و پنج تا صد درصد آفت زده یا خشک شده اند.
💠لازم به ذکر است چهار اقدام مورد درخواست نماینده دورود و ازنا تاسیس کمیته نجات جنگل بلوط زاگرس با مسئولیت رئیس جمهور، تهیه طرح جامع نجات، پهنه بندی مناطق دچار زوال و اختصاص ردیف بودجه مستقل برای نجات جنگل زاگرس بود که در صورت انجام نگرفتن این اقدامات، سئوال در صحن علنی مجلس مطرح و به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : گهرخبر