حسین گودرزی با طرح سوالی در مجلس، خواستار پاسخگویی اقدامات وزارت کشاورزی جهت مبارزه با زوال درختان بلوط زاگرس و حفظ این گونه در زاگرس و استان لرستان شد.

به گزارش گهرخبر، حسین گودرزی با طرح سوالی در مجلس، خواستار پاسخگویی اقدامات وزارت کشاورزی جهت مبارزه با زوال درختان بلوط زاگرس و حفظ این گونه در زاگرس و استان لرستان شد.

نماینده دورود و ازنا با طرح سوال از وزیر کشاورزی در خصوص عدم مبارزه با بیماری زوال درختان بلوط و حفظ این گونه ارزشمند خواستار پاسخگویی به سوالات مطروحه شد.
گودرزی در خلاصه سوال متذکر گردیده است: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل و مراتع نسبت به عارضه فراگیر بیماری زوال درختان بلوط زاگرس موسوم به بیماری ذغال بلوط اهمال و کوتاهی داشته است. از آنجا که جنگل های زاگرس در اصطلاح کارشناسان ریه تنفسی ایران محسوب شده اند، کوتاهی وزارت خانه محرز و یک مساله ملی است.

برابر اعلام هیئت رئیسه مجلس خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس به سه سوال نماینده دورود و ازنا در خصوص “علل حذف اعتبار اختصاص یافته به بیماری زوال بلوط” ، “اقدامات موثر این وزارتخانه در مهار این بیماری ” و “اقدامات موثر وزارتخانه در مهار ۵۶۰ هزار هکتار درختان بلوط دچار بیماری استان لرستان ” پاسخ خواهد داد.

شایان ذکر است وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه با حضور در کمیسیون کشاورزی به سوال ملی حسین گودرزی درباره کوتاهی این وزارتخانه درباره بیماری زوال درختان زاگرس پاسخگو خواهد شد.

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : خبرگزاری گهرخبر