وی عنوان کرد: خوشبختانه امروز شاهد افتتاح یک هنرستان خوب در شهر نخبه پرور الشتر هستیم که نوید بخش تغییرات مثبت در این حیطه است.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به سرانه آموزشی کشور عنوان کرد: سرانه استاندارد آموزشی به ازای هر دانش آموز هشت متر و ۳۳ سانتی متر است.

مهاجرانی با بیان اینکه استان لرستان با دارا بودن سرانه پنج متر و ۲۳ سانتی متری، دقیقاً در نقطه میانگین کشوری قرار دارد.

وی ادامه داد: اما شهرستان سلسله با سرانه شش متر و ۳۳ سانتی متر نسبت به سایر شهرستان‌های لرستان میانگین قابل قبولی را به خود اختصاص داده است.