هر انسانی از شنیدن صحبت های این پاکبان شهرداری دورود قلبش به درد می آید! پاکبانی که یک گوشش به دلیل عدم پرداخت حقوق و نداشتن پول ویزیت در حال از دست دادن شنوایی گوش خود است.

هر انسانی از شنیدن صحبت های این پاکبان شهرداری دورود قلبش به درد می آید! پاکبانی که یک گوشش به دلیل عدم پرداخت حقوق و نداشتن پول ویزیت در حال از دست دادن شنوایی  خود است.

زحمت کشان با وجدانی که در شب به نظافت شهر می پردازند و منفعتش را عده ای دیگر به نام خود ثبت می کنند.

دقایقی از نیمه شب گذشته است. پاکبان با لباس فرم کارگران شهرداری و با ماسک و دستکش و با وجدانی کامل در حال انجام وظیفه خود است. وظیفه ای که در قبال آن ماه هاست پولی دریافت دریافت نکرده است!

برای جویا شدن احوالش به او خسته نباشید می گویم و از کنارم می گذرم. به ناگاه به یاد پیام های کارگران شهرداری می افتم که پیام هایی مبنی برعدم واریز حقوق و بیمه برای من ارسال کرده اند و درخواست پیگیری کرده اند.

چندین بار او را صدا میزنم و پس از چند دقیقه متوجه من می شود. بعدا همصحبت شدن با او متوجه می شوم که چندین ماه حقوق معوق دارد و حق بیمه آنان نیز واریز نشده است.

گوش چپ پاکبان داستان ما به علت عفونت ونداشتن بیمه و پول ویزیت در حال از دست دادن شنوایی خود است.

نامش … و متاهل و دارای چند سر عائله و ۴۴ ساله است. دارای … سال سابقه ی کاری است که از این …. سال فقط ۱۲ سال بیمه برای او واریز شده است.

می گوید: من از زمانی که حقوقمان شبی هزارتومان بوده است شروع به کار کرده ام و تا الان یکبار هم در کارم کوتاهی نکرده ام ولی پیمانکاران شهرداری ۵ماه از حقوق ما کارگران قراردادی که نزدیک به  ۷۰۰ نفر هستیم را پرداخت نکرده است.

صحبت هائی از سر درد و غم که با شنیدنشان بغض گلویم را می فشارد. پاکبان باوجدان با تاکید بر اینکه آخرین پرداختی حقوقم را فراموش کرده ام از طلبکارانی می گوید که گاهی برای ۵۰هزارتومان سراغ او می آیند.

کارگری که ۵ماه حقوق معوق خود را دریافت نکرده است تا چند روز می تواند در این گرانی تاب بیاورد و هزینه های زندگی خود تامین کند.

۷۰۰ کارگر قراردادی در فقر مطلق روزگار می گذرانند

۷۰۰ نفر کارگر قراردادی که زیرنظر پیمانکار کار می کنند نان آور ۷۰۰ خانوار می باشند که با خانوادهایشان حداقل ۳۰۰۰نفر می باشند که دارند در این شهر بدون داشتن حقوق و بیمه زندگی را می گذرانند.

چرا شهردار و مجموعه مدیریتی شورای شهر برای حل مشکلات این زحمت کشان بی ادعا ورود نمی کنند.آیا اگر حقوق خودتان هم به عقب می افتاد چنین با وجدان به سرکار هر شب خود می رفتید؟ آیا شما حاضر بودید برای سیر کردن شکم زن و بچه هایتان هر شب با خطر ابتلا به انواع بیماری ها دست و پنجه نرم کنید و به دنبال یک ماشین بدوید؟

اعضای شورای شهر آیا می دانید پاکبان های شب شهر دورود هر شب چند کیلومتر را به دنبال ماشین می دوند؟ چرا برای محافظت از سلامت این عزیزان وسایل محافظتی مانند ماسک و دستکش مناسب در اختیارشان نمی گذارید؟

چرا سرنوشت کارگران خود را به دست پیمانکارانی می سپارید که از عهده تعهدات خود بر نمی آیند؟ اگرنمی توانید مجموعه تحت نظر خود را مدیریت کنید استعفا دهید تا فردی که توانایی مدیریت صحیح دارد جایگزین شما شود و باعث خسران دنیا و آخرت خود نشوید.

  • نویسنده : ظفر پاپی
  • منبع خبر : خبرگزاری گهرخبر