• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳

آرش قیاسیان ورزش و جوانان لرستان

۲۳فروردین
آرش قیاسیان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان شد
با حکم وزیر ورزش و جوانان؛

آرش قیاسیان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان شد

با حکم وزیر ورزش و جوانان، «آرش قیاسیان» به عنوان سرپرست ورزش و جوانان استان لرستان منصوب شد.