• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳

ابوطالب شفقت استاندار لرستان

۰۴اردیبهشت
رزومه ابوطالب شفقت استاندار جدید لرستان

رزومه ابوطالب شفقت استاندار جدید لرستان

ابوطالب شفقت با رأی اعضای هیئت‌دو‌لت به‌عنوان استاندار لرستان معرفی شد.