• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳

ابوطالب شفقت

۰۴اردیبهشت
«ابوطالب شفقت» استاندار لرستان شد
با رای اعتماد هیئت دولت؛

«ابوطالب شفقت» استاندار لرستان شد

«ابوطالب شفقت» با تایید هیئت دولت سیزدهم به عنوان استاندار جدید لرستان انتخاب شد.