• امروز : چهارشنبه - ۱۹ بهمن - ۱۴۰۱

استخدام کارکنان شهرداری

۱۳اسفند
موافقت مجلس با استخدام کارکنان شهرداری ها
با تصویب نمایندگان مجلس:

موافقت مجلس با استخدام کارکنان شهرداری ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربررسی لایحه بودجه با ساماندهی و استخدام کارکنان شهرداری‌ها (به جز شهرداری تهران) در سال ۱۴۰۰ موافقت کردند