• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳

انفجار واحد مسكوني دورود

۰۲اردیبهشت
نشت گاز باعث انفجار یک واحد مسکونی در شهرستان دورود شد
رئيس آتش نشاني شهرستان دورود:

نشت گاز باعث انفجار یک واحد مسکونی در شهرستان دورود شد

عدم توجه به نکات ایمنی و نشت گاز،باعث ایجاد انفجار در یک واحد مسکونی در شهرستان دورود شد.