• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳

اورژانس بانوان لرستان

۰۱آبان
نخستین پایگاه اورژانس بانوان در لرستان افتتاح شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛

نخستین پایگاه اورژانس بانوان در لرستان افتتاح شد

نخستین پایگاه اورژانس بانوان در استان لرستان افتتاح شد.