• امروز : یکشنبه - ۶ اسفند - ۱۴۰۲

ایت الله رئیسی

۱۰فروردین
تعیین فرصت ۹ماهه برای بازگشت به تولید ماشین سازی لرستان
رئیس قوه قضاییه در سفر به لرستان:

تعیین فرصت ۹ماهه برای بازگشت به تولید ماشین سازی لرستان

رییس قوه قضائیه در بدو ورود به استان لرستان در بازدید از کارخانه ماشین سازی لرستان، با تعیین وقت ۹ماهه خواستار شروع به کار مجدد این کارخانه شد.