• امروز : سه شنبه - ۲۸ دی - ۱۴۰۰

بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت

۲۷مهر
دانش آموزان در مدارس به صورت تدریجی حضور خواهند یافت
دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹:

دانش آموزان در مدارس به صورت تدریجی حضور خواهند یافت

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ با عنوان این مطلب که بازگشایی مدارس باید با تعداد کم روزها انجام شود، گفت: آموزش مجازی نباید تعطیل شود.