• امروز : چهارشنبه - ۹ خرداد - ۱۴۰۳

حسن رعیت کیست

۲۴شهریور
حسن رعیت، مدیرعامل اسبق فولاد و ذوب ازنا به ۳۵ سال زندان محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه:

حسن رعیت، مدیرعامل اسبق فولاد و ذوب ازنا به ۳۵ سال زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت : حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد