• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

حسیین زرین جویین

۰۱آذر
حسین زرین جویی پسر خندان لرستان،درگذشت
خبری تلخ که لرستان را داغدار کرد؛

حسین زرین جویی پسر خندان لرستان،درگذشت

حسین زرین جویی، طنزپرداز و بازیگر لرستانی که عمر خود را در راه شاد کردن مردم گذرانده بود، در میان ناباوری درگذشت.