• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

دانشگاه پیام نور لرستان کوهدشت

۱۱شهریور
یوسفوند سرپرست دانشگاه پیام نور لرستان شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور لرستان معرفی شد‌

یوسفوند سرپرست دانشگاه پیام نور لرستان شد

حسن رضا یوسفوند امروز به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور لرستان معرفی شد.