• امروز : یکشنبه - ۲۴ تیر - ۱۴۰۳

دكتر حسين گودرزي

۰۱تیر
نسبت به علل عقب افتادگی استان لرستان رسيدگي و تصميم گيري شود
حسين گودرزي در نطق ميان دستور خطاب به رئيس جمهور جديد؛

نسبت به علل عقب افتادگی استان لرستان رسيدگي و تصميم گيري شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد رئیس جمهور منتخب رسیدگی به معشیت چهار دهک کم برخوردار را در اولویت قرار دهد.