• امروز : سه شنبه - ۲۸ دی - ۱۴۰۰

سرپرست بیمارستان دورود

۰۷اردیبهشت
سرپرست جدید بیمارستان هفت تیر دورود منصوب شد
با حکم رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود

سرپرست جدید بیمارستان هفت تیر دورود منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود، سرپرست جدید بیمارستان هفت تیر این شهرستان منصوب شد.