• امروز : چهارشنبه - ۲ فروردین - ۱۴۰۲

شهردار ازنا منوچهر حسنی

۱۵مهر
منوچهر حسنی شهردار ازنا شد

منوچهر حسنی شهردار ازنا شد

منوچهر حسنی حاجیوند با رای اعضای شورای شهر ازنا به عنوان شهردار این شهر انتخاب گردید.