• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲

صادرات مرغ عشق

۰۹خرداد
با قیمت فعلی، عراق و افغانستان هم دیگر مرغ ایران را نمی‌خرند
رئیس اتحادیه مرغ گوشتی:

با قیمت فعلی، عراق و افغانستان هم دیگر مرغ ایران را نمی‌خرند

چهارآیین، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی، می‌گوید: در بازار خارجی هم صادرات با نرخ‌های فعلی صرفه ندارد و گذشته از این بازار صادراتی ایران محدود به عراق و افغانستان است که در حال حاضر همان بازار‌ها را هم از دست داده و کشور‌های دیگر جایگزین ایران شده اند. به گفته او افغانستان میزان ناچیزی مرغ از ایران می‌خرد و به خرید ۴۰ تا ۵۰ هزار تن مرغ در بازارچه‌های مرزی اکتفا کرده و نیاز خود را از آرژانتین و برزیل تامین می‌کند و عراق نیز بیشتر مرغ و تخم مرغ خود را از ترکیه تامین می‌کند و روی صادرات نصفه و نیم بند و پر از چالش ایران حساب نمی‌کند.