• امروز : دوشنبه - ۴ تیر - ۱۴۰۳

عقرب گزیدگی و مارگزیدگی

۲۶شهریور
مرگ غم انگیز دختربچه دورودی بر اثر نیش عقرب
در یکی از روستاهای شهرستان دورود اتفاق افتاد:

مرگ غم انگیز دختربچه دورودی بر اثر نیش عقرب

دختربچه ده ساله دورودی در یکی از روستاهای شهرستان دورود بر اثر عقرب گزیدگی جان خود را از دست می دهد.