• امروز : دوشنبه - ۱۰ مهر - ۱۴۰۲

ماهی کور غار لرستان

۱۲شهریور
سطح غار ماهی کور لرستان افزایش یافت
اقدامات حافظتی برای گونه ماهی کور لرستان

سطح غار ماهی کور لرستان افزایش یافت

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان گفت: سطح غار ماهی کور و سطح حفاظتی آن از چهار هکتار به ۴۰ هکتار رسیده است.