• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳

مهدی غضنفری صندوق توسعه ملي

۲۱مهر
یک لرستانی رئیس صندوق توسعه ملی شد
با حكم رئيس جمهور:

یک لرستانی رئیس صندوق توسعه ملی شد

مهدی غضنفری با حکم رئیس جمهور؛ رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی شد.