• امروز : شنبه - ۱۲ اسفند - ۱۴۰۲

میزان دیه زن سال 1401

۲۴اسفند
نرخ دیه سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد
با ابلاغ رئیس قوه قضائیه؛

نرخ دیه سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد

نرخ دیه سال ۱۴۰۲ به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد.