• امروز : چهارشنبه - ۲ فروردین - ۱۴۰۲

نجات جان مادر باردار ده نساری

۰۹بهمن
مادر باردار ده نساری توسط اورژانس هوایی الیگودرز نجات یافت
با اقدام به موقع اورژانس هوایی الیگودرز:

مادر باردار ده نساری توسط اورژانس هوایی الیگودرز نجات یافت

جان مادر باردار در خطر مرگ اهل روستای ده نسار بخش پاپی توسط اورژانس هوایی الیگودرز نجات پیدا کرد.