• امروز : پنج شنبه - ۶ اردیبهشت - ۱۴۰۳

نرخ دیه سال 14021

۲۴اسفند
نرخ دیه سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد
با ابلاغ رئیس قوه قضائیه؛

نرخ دیه سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد

نرخ دیه سال ۱۴۰۲ به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد.